Informacje

msza-678x381.jpg

Msze Święte

Belfast

Niedziela - 9:00 i 18:30

Wtorek - 19:00

Czwartek - 19:00

Sobota - 9:00

 

​​Ballymena

Niedziela - 12:15

Środa - 19:00

Spowiedź Święta

Belfast

Niedziela - 8:20 - 8:55 oraz 18:00 - 18:25

Czwartek i sobota - półgodziny przed Mszą św.

Ballymena

Niedziela - od 11:30 - 12:10

Środa - od 18:20 - 18:55

 

Nabożeństwa

Belfast

Adoracja Najświętszego Sakramentu

- niedziela - półgodziny przed Mszą św.

- czwartek - po Mszy św.

- sobota - po Mszy św. adoracja połączona

z Różańcem

Ballymena
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- niedziela - 11:30 - 12:10

434019_zyed_Duch20Swiety_82.jpg.webp

Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa

i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne,
w których celebruje się sakramenty, oznaczają

i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

» Chrzest

» Bierzmowanie

» Eucharystia - I Komunia Święta

» Sakrament pokuty i pojednania

» Małżeństwo

Sakrament Chrztu Świętego

do ustalenia z Duszpasterzem

Sakrament Małżeństwa

do ustalenia z Duszpasterzem

antoni_padewski_214-821uo4hi4u-735x363.j

Patron parafii

Święty Antoni z Padwy,
prezbiter i doktor Kościoła

Świętego Antoniego przedstawia się zwykle

z małym Jezusem na rękach. To dlatego, że według tradycji pewnej nocy Dzieciątko odwiedziło Antoniego, ucałowało i powiedziało, jak bardzo go kocha. Ślad tej tradycji zachował się w litanii do św. Antoniego: "Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami".

​Święty Antoni jest patronem osób i rzeczy zaginionych, Lizbony, Padwy, franciszkanów, antoninek, licznych parafii, kościołów i bractw; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych.

Jego atrybutami są: księga, lilia, serce, ogień – symbol gorliwości, bochen chleba, osioł i ryba.

Skan 1.jpeg
ks. Włodzimierz Dziduch SChr

Od roku 1993 prowadzi opiekę duszpasterską wśród Polaków na emigracji.

Kontakt