Informacje

Msze Święte

Belfast

Msze św.

Niedziela - 9:00 i 19:00

Wtorek - 19.00

Czwartek - 19.00

Sobota - 9.00

Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Belfast

- niedziela - półgodziny przed każdą Mszą św.

- czwartek - po Mszy św. 

Sakrament Pokuty i Pojednania

Niedziela - 8.20 - 8.55 oraz 18:20 - 18:55

​Ballymena

Msze św.  

Niedziela - 16:00

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

Niedziela - od 15.20 do 15.55

Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

do ustalenia z Duszpasterzem

Sakrament Małżeństwa

do ustalenia z Duszpasterzem

Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne,
w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

» Chrzest

» Bierzmowanie

» Eucharystia - I Komunia Święta

» Sakrament pokuty i pojednania

» Małżeństwo

Patron parafii

Święty Antoni z Padwy,
prezbiter i doktor Kościoła

Świętego Antoniego przedstawia się zwykle z małym Jezusem na rękach. To dlatego, że według tradycji pewnej nocy Dzieciątko odwiedziło Antoniego, ucałowało i powiedziało, jak bardzo go kocha. Ślad tej tradycji zachował się w litanii do św. Antoniego: "Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami".

​Święty Antoni jest patronem osób i rzeczy zaginionych, Lizbony, Padwy, franciszkanów, antoninek, licznych parafii, kościołów i bractw; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych.

Jego atrybutami są: księga, lilia, serce, ogień – symbol gorliwości, bochen chleba, osioł i ryba.

 ks. Włodzimierz Dziduch SChr
ks. Włodzimierz Dziduch SChr

Od roku 1993 prowadzi opiekę duszpasterską wśród Polaków na emigracji.

Kontakt
  • YouTube - Czarny Krąg
  • Facebook - Black Circle
  • Google Places - Black Circle
  • RSS - Black Circle
Od roku 1993 prowadzi opiekę duszpasterską wśród Polaków na emigracji.

Go to link