• Facebook - Black Circle
  • Google Places - Black Circle
  • RSS - Black Circle

Dodatkowe rozporządzenie w Diecezji Down and Connor w sprawie COVID-19


COVID-19: DYREKTYWY Obowiązuje od wtorku 24 marca 2020 r. do odwołania


Oprócz wydanych wcześniej dyrektyw, dyrektywy te obowiązują natychmiast: Porady dotyczące zdrowia publicznego Rząd wydał nowe i surowe wytyczne ograniczające ruch publiczny. Wzywamy każdą osobę w diecezji do ścisłego przestrzegania tych instrukcji.

Kościoły, biura parafialne i nieruchomości parafialne Zgodnie z wytycznymi rządu kościoły pozostaną otwarte dla publiczności na „osobistą modlitwę”.

Biura parafialne i wszystkie nieruchomości parafialne oraz centra parafialne będą teraz zamknięte dla publicznego dostępu, a wszyscy niekonieczni pracownicy będą pracować z domu. Kontakt będzie dostępny przez telefon lub e-mail. Msza św. będzie nadal odprawiana (prywatnie) i transmitowana w miarę możliwości za pośrednictwem kamer internetowych i mediów społecznościowych.

Chrzty Nie będą sprawowane chrzty.

Wesela Nie będą odbywały się wesela.

Pogrzeby Pogrzeby będą kontynuowane. Pogrzeby mają się odbywać ściśle prywatnie i być ograniczone wyłącznie do najbliższej rodziny zmarłego. W świetle porady dotyczącej dalszego ograniczania kontaktu między osobami, zdecydowanie zalecamy, aby nie było żadnych czuwań przy zmarłych i aby domy były zarezerwowane wyłącznie dla najbliższej rodziny.

Dyrektywy te będą podlegały regularnemu aktualizowane. 


Diecezja Down and Connor: wydana 24 marca 2020 r

45 wyświetlenia