top of page

Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego

Eucharystia - źródło i szczyt życia Kościoła

"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały".


Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha". (KKK 1323-1324)


Chrystus, przechodząc z tego świata do Ojca, dał nam w Eucharystii zadatek swojej chwały; udział w Najświętszej Ofierze upodabnia nas do Jego Serca, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi. (KKK, 1419)Msze święte w języku polskim odprawiane są:

Belfast - St Anthony's R C Church

  • niedziela: godz. 9.00 oraz 18:30

  • wtorek: godz. 19.00

  • czwartek: godz. 19.00

  • sobota: godz. 9.00

​Ballymena - All Saints' R C Church

  • niedziela: godz. 12.15

  • środa: 19.00

​​

  1. Istnieje możliwość zamówienia intencji mszalnej także w pozostałe dni tygodnia, tzn. wtorek, środę, czwartek i sobotę. Można tego dokonać osobiście przy spotkaniu z duszpasterzem albo z pomocą tej strony internetowej przechodząc do zakładki "INTENCJE" wpisując ją w wybranym przez siebie terminie, pod warunkiem, że jest on wolny. Więcej szczegółów podczas osobistego kontaktu. 

  2. Jest możliwość zamówienia zbiorowych intencji Mszy św. prymicyjnych, które będą odprawione przez nowowyświęconych księży chrystusowców. Szczegóły u ks. Włodzimierza.

  3. Osoba pragnąca przyjąć Komunię św. powinna znajdować się w stanie łaski. Natomiast osoba mająca świadomość, że popełniła grzech śmiertelny, przed przyjęciem Komunii powinna przystąpić do sakramentu pokuty i otrzymać rozgrzeszenie.


Na temat przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej czytaj tutajbottom of page