top of page

Pokuta i pojednanie

Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia (czyli w sakramencie pokuty) tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają.

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu przez grzech zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwami. (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 11)



Sakrament Pokuty jest nieodzowny na drodze naszej wiary, duchowego wzrastania i kształtowania naszej relacji z Panem Bogiem, bliźnim i sobą samym; jest on drogą naszego nawrócenia i uświęcenia. Częste przystępowanie do Spowiedzi jest praktyką od zawsze zalecaną w Kościele. 

 Pięć warunków dobrej spowiedzi

  1. Rachunek sumienia.

  2. Żal za grzechy.

  3. Mocne postanowienie poprawy.

  4. Szczera spowiedź.

  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Sakrament pokuty sprawowany jest w niedziele i w dni kiedy jest sprawowana Msza św. w Belfaście i Ballymenie.

 

Godziny, w których można przystąpić do spowiedzi:

Belfast

  • niedziela: 8.30 - 8.55 oraz 17:50 - 18:25

  • czwartek: 18.30 - 18.55

  • sobota: 8.30 - 8.55

 Ballymena

  • niedziela: 11.30 - 12.10

  • środa: 18.30 - 18.55

 Istnieje możliwość umówienia się na spowiedź póz wyznaczonymi godzinami.

Przed przystąpieniem do spowiedzi należy uczynić rachunek sumienia.

„Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie” (Sobór Trydencki, DS 1680)

bottom of page