top of page

Różaniec rodziców za dzieci

przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze...

Drodzy Rodzice, „prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?” (Obrzęd chrztu świętego)


Wyżej przytoczone pytanie kierowane do rodziców podczas chrztu ich dzieci jest punktem wyjścia dla codziennej modlitwy rodziców w intencji ich dzieci. Chcąc im duchowo towarzyszyć, kształtować w nich wiarę, uczyć kochać Boga i bliźniego zgodnie z Ewangelią i ochraniać od Złego, rodzice powinni mieć pełną świadomość, że tylko wyposażeni w dary Ducha Świętego, łaskę Bożą i wstawiennictwo świętych podołają podjętemu zadaniu. Tego wyjątkowego obdarowania potrzebują rodzice i ich dzieci. Ubogacając dzieci wypraszanymi dla nich łaskami sami stają się także ich uczestnikami.


Różaniec Rodziców w swym założeniu odpowiada wspólnotowej modlitwie grup Żywego Różańca. Rozciągają duchowy parasol nad swoimi dziećmi i dziećmi pozostałych członków tej grupy. Podobnie jak w Żywym Różańcu tworzą grupy dwudziestu rodziców, zwane różami. Każdy z uczestników Różańca Rodziców podejmuje codzienną modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców rozważa codziennie jedną z tajemnic Różańca zgodnie z przypisanym mu na dany miesiąc porządkiem. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

 

Opiekunka grupy: Asia Lakota

Kontakt

cell.: ‭+44 7849 608238‬

email: joannabelfast76@gmail.com

bottom of page