top of page

WITAJ POŚRÓD NAS

OBY TYLKO CHRYSTUS
BYŁ GŁOSZONY

Porządek
Mszy Świętej

Belfast - Saint Anthony's Church

Niedziela - 9.00 i 18.30

Wtorek i czwartek - 19.00

Sobota - 9.00

Ballymena - All Saints' Church

Niedziela - 12.15

Środa - 19.00

Przed nami w kalendarzu

modląc

RAZEM NIEŚMY
JEZUSA CHRYSTUSA
TEMU ŚWIATU

bottom of page