top of page

Kontakt z nami

Zostań częścią naszej Wspólnoty

„A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” Ef 4, 1-6

stworzenie adama_edited.jpg

Kto, gdzie i kiedy?

Sprawdź, gdzie i kiedy odbywają się nasze nabożeństwa

oraz jak się skontaktować z duszpasterzem naszej parafii.

Możesz także skorzystać ze specjalnego formularz kontaktowego.

bottom of page