top of page

Grupy naszej wspólnoty

„Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego,

który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło” J 4,34

„Cechą dusz mężnych, szlachetnych i serc ofiarnych jest pozostawanie w tyle, by inni byli przed nimi. One pragną raczej dawać, niż otrzymywać, aż do oddania samych siebie, gdyż uważają za zbyt wielki ciężar posiadać samych siebie i bardziej im się podoba być posiadanymi i pozbawionymi siebie. Jesteśmy bowiem bardziej własnością owego Nieskończonego Dobra aniżeli swoją”.

br Paweł Maria od św. Józefa

Wschód słońca nad pole pszenicy

"Potrzeba aby On wzrastał a ja się umniejszał."

Podobnie jak życie fizyczne tak samo i duchowy rozwój wymaga stałego karmienia się Słowem Bożym, życia sakramentalnego, nieustannej modlitwy i trwania we wspólnocie Kościoła. Naturalnym owocem tego wzrastania staje się dzielenie się duchowym doświadczeniem i służba na rzecz braci i sióstr.

Poniżej znajdziesz kilka dróg, jakie wybrała nasza Wspólnota, aby wzrastać w Panu i "by tylko Chrystus był głoszony".

bottom of page