Grupy

 

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka - jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

Kontakt

Opiekun kręgu: ks. Włodzimierz Dziduch SChr
+447587101979
schr.belfast@gmail.com

Para łącznikowa: Sebastian i Małgorzata 
+44 771 641 02 73

Strona Domowego Kościoła w Polsce
www.dk.oaza.pl

Przy Stole Słowa Bożego

Pismo Święte to niełatwa lektura. Wymaga czasu, cierpliwości, skupienia, a przede wszystkim obecności Tego, Kto prowadzi do spotkania z Panem - samego Ducha Świętego. On sam najlepiej tłumaczy Pisma. Tego doświadczyli uczniowie w drodze do Emaus. Jak sami wyznali: "serce im pałało, gdy słuchali Pana". Spotkanie ze Słowem Bożym to najlepszy sposób na rozpoznanie Pana przy "Łamaniu Chleba". 

 

We wtorki po Mszy Świętej zapraszamy na spotkania ze Słowem Bożym. Niech Ono oświeca nasze drogi i będzie pokarmem  w naszej codzienności.

Chór parafialny

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną chwalić Pana Boga pięknym śpiewem i dzielić się swoim talentem z innymi!

Nasze główne źródło wiary – Pismo św. zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu zawiera różne pieśni i hymny. Często bywa tak, że najtrudniejsze zagadnienia dotyczące spraw wiary wyrażane są właśnie za pomocą hymnów. Eucharystia – szczyt miłości Boga względem człowieka – domaga się w swojej oprawie liturgicznej również śpiewu. Dlatego powstały pierwsze schole (czasy papieża Sylwestra I i przede wszystkim Grzegorza Wielkiego), a potem już liczne chóry.

Wraz z powstaniem naszej polskiej wspólnoty parafialnej w Belfaście - w listopadzie 2009 roku, zebrali się Ci, którym w „duszy gra”, by wspólnie stworzyć chór parafialny. Inicjatorem przedsięwzięcia był ks. Andrzej Kołaczkowski – pierwszy duchowy opiekun, a organizatorem zespołu pan organista Szymon Nowacki, który po dzień dzisiejszy jest również nauczycielem i koordynatorem prac grupy śpiewającej. Zespół skupia ludzi, dla których śpiew na chwałę Boga jest pasją, radością pośród codziennych trosk, a przede wszystkim sposobem czynnego zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej. Chór nasz czynnie uczestniczy w Niedzielnej Eucharystii, wzbogacając śpiewem liturgię, w Świętach i w uroczystościach parafialnych (ślubach, pierwszej komunii świętej, itp.)

Kontakt

Opiekun chóru: Szymon Nowacki
+447783758254

Grupa wolontariatu

Nasza Wspólnota Parafialna, gromadząca się w kościele Świętego Antoniego w Belfaście, już od trzech lat wspiera finansowo i dobroczynnie dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym, organizując różnorodne zbiórki pieniężne i rzeczowe. W lutym 2015 roku szóstka dzieci (4 dziewczynki i 2 chłopców) w wieku od 10 do 17 lat wraz z trzema opiekunami – siostrami zakonnymi, na zaproszenie Wspólnoty Parafialnej przyjechała do Belfastu spędzić swoje ferie zimowe. Dla dzieci była to pierwsza okazja, by podróżować samolotem i zagościć na chwilę w polskich rodzinach mieszkających poza ojczyzną. I tym razem nasi parafianie stanęli na wysokości zadania chętnie odpowiadając na zbiórkę pieniężną, a przy współpracy z przedstawicielami policji oraz przedstawicielami District Policing and Community Safety Partnership udało się pozyskać dodatkowe fundusze, które umożliwiły uatrakcyjnienie pobytu naszych gości w Irlandii Północnej. W czasie trwania wizyty dzieci wraz z opiekunkami miały okazję zwiedzić budynek City Hallu, spotkać się z panią Burmistrz Nichollą Mallon, zwiedzić budynek Stormontu i spotkać się z Panem Premierem – Peterem Robinsonem; odwiedzić Muzeum Tytanica, odwiedzić Ulster Folk and Transport Museum i poznać zaplecze restauracji Chiquito; zagościć na chwilę w W5 oraz podziwiać uroki północnej części kraju, zwiedzając między innymi Giant Causeway. Nie mogło zabraknąć również wspólnego spotkania z parafianami przy cieście i herbatce, gdzie zaistniała możliwość wspólnego poznania i rozmowy.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w Irlandii Północnej przyniósł naszym gościom radość i wiarę, że życie może nieść ze sobą też dobre doświadczenia, a nam wszystkim udowodniła, że mała idea zrodzona w głowie, przy odrobinie chęci i pomocy dobrych ludzi, może stać się wielkim wydarzeniem i spoiwem jednoczącym różne społeczności.

Osoby zainteresowane wsparciem dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym proszone są o kontakt z Iwoną Rejczak.

Kontakt

Iwona Rejczak
+447542982015

Apostolat Margaretka

Jesteśmy wspólnotą, która pragnie propagować modlitwę za kapłanów.

Apostolat margaretka jest wspólntą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi. Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

Inicjatorką powołania i opiekunką w naszej wspólnocie jest p. Grażyna.

Kontakt

Grażyna 
+447856087334

www.facebook.com/margaretki.belfast

Please reload

 
 
 
 
ikona-sw-rodziny-duza-Large.jpg
apostolat-margaretka.jpg

Grupy wsparcia

Grupa AA Nadzieja

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Spotkania grupy AA odbywają się w Belfaście w niedziele o godz. 10,30 w Sali z tyłu kościoła.

Kontakt

tel. +44 75 17 85 11 35 Adam

tel. +44 77 46 25 12 45 Artur

email: nadziejabelfast@onet.pl

Strona polskojęzycznej Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Irlandii www.aairlandia.com

Please reload