top of page
duch święty.png

Katecheza sakramentalna

I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15)
bottom of page