top of page
Biblia-sw.png

Formacja duchowa

„Chrześcijańska formacja jako permanentny proces osobistego dojrzewania oznacza zespół postaw określających zarówno relację człowieka bezpośrednio do Boga, jak i charakter jego odniesień do świata, ludzi i rzeczy, ściśle związanych ze stosunkiem do Boga” (ks. Andrzej Kiciński)
bottom of page