top of page

Mężczyźni Świętego Józefa


"Święty Józefie, Patronie nasz, móldl się za nami!"


Mężczyźni, "bycie mężczyzną zobowiązuje... Być mężczyzną to podejmować wyzwania, to brać odpowiedzialność za siebie, ale także za tych, którzy zostali nam powierzeni. Być mężczyzną to wielka przygoda! To stawanie w Autorytecie i Mocy, która nie pochodzi od nas. Walka trwa, ale przecież jesteśmy uzbrojeni! Potrzebujemy drużyny, towarzyszy broni, kogoś, kto będzie nas ochraniał na polu walki, kto zmotywuje nas do wzrostu, kto wyniesie i opatrzy rany, gdy dopadnie nas przeciwnik. Oddajemy w Wasze ręce praktyczne narzędzie dla męskich drużyn. Zachęcamy do podjęcia wyzwania wspólnej pracy nad sobą, nad naszym duchem.

Mężczyźni! Zbierajcie się w grupy! Dzielcie się swoim życiem! Rozwiązujcie problemy! Podejmujcie wyzwania! Przeżywajcie przygody! Boże powołanie dla mężczyzny jest czymś naprawdę niesamowitym! Pozwólcie Bogu działać w Waszym życiu!" (z książki "Drogowskazy. Jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie?" Bill Bawden, Tim Sullivan)


Nasze cele:

  • Bierzemy odpowiedzialność za zbawienie swoje, naszych żon, dzieci i wszystkich powierzonych naszej trosce.

  • Poszukujemy głębszego rozwoju duchowego wykraczającego poza niedzielną i świąteczną Eucharystię

  • Spotykamy się, aby czytać i rozmawiać o Biblii oraz Katechizmie Kościoła Katolickiego

  • Chcemy poznać normy chrześcijańskie i nimi żyć

  • Budujemy i wzmacniamy naszą przyjaźń

  • Modlimy się wspólnie i w naszych rodzinach

  • Chcemy i pozwalamy być prowadzeni przez Jezusa

  • Zaangażowanie w pracę zawodową i życie społeczne (szczególnie parafii i społeczności lokalnych) traktujemy jako ważną część naszego chrześcijańskiego powołania.


Spotkania odbywają się raz w miesiuącu, zwykle w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 16.00 w sali przy kościele św. Antoniego w Belfaście. Trwają ok. 2 godz. i są oparte na schemacie zawartym w książce "Drogowskazy". Stałą pomocą służą Pismo św. i Katechizm Kościoła Katolickiego.

Kontakt: Krzysztof Baliński

cell.: ‭+44 7455 944495‬

email: kbalinski1974@gmail.com

bottom of page