top of page

Nabożeństwa

„Kiedy jesteś posłuszna, odbieram ci sła­bość twoją, a natomiast daję ci moc moją. Dziwi mnie to bardzo, że dusze nie chcą uczynić tej zamiany ze mną. Rzekłam do Pana: Jezu, Ty oświeć duszę moją, bo inaczej to i ja niewiele z tych słów zrozu­miem”. (Św. Faustyna, Dz 381)
bottom of page