top of page

Godzina Święta

"Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe." (Mt 26, 40-41)

Nabożeństwo Godziny Świętej powstało za sprawą objawień, jakie otrzymała św. Małgorzata Maria Alacoque. W roku 1674, podczas objawień, Pan Jezus przekazał jej prośbę:

„Żebyś zaś mogła Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, jaką Ja wówczas zanosiłem do Ojca, wstaniesz pomiędzy jedenastą a dwunastą godziną w nocy, upadniesz na twarz i spędzisz ze mną jedną godzinę; będziesz wzywała Bożego Miłosierdzia dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz starała się osłodzić Mi choć trochę gorycz, jakiej doznawałem z powodu opuszczenia mnie przez uczniów...”


Godzina Święta oraz inne praktyki wynagradzające Jezusowi Chrystusowi przekazane Małgorzacie Alacoque zostały uznane dopiero na początku XX wieku przez papieża Piusa XI w encyklice Miserentissimus Redemptor.


W Ogrójcu Pan Jezus prosił uczniów: „Czuwajcie ze Mną” (Mt 26,38). Tego właśnie również od nas oczekuje. Chcemy czuwać z Nim, starając się przeżywać to, co On przeżywa, być przy Nim w godzinie Jego konania. Dopełnić dług Apostołów, którzy zasnęli przy modlącym się obok ich Mistrzu.


Pierwszy czwartek miesiąca to właśnie czas, kiedy gromadzimy się po Mszy św., aby czuwać z Panem i przy Panu.

bottom of page