top of page

Internetowa Księga Intencji

intencje.jpg

Who We Are

This is your About section. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.
 

Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Pragniesz zarezerwować intencję 
Mszy Świętej w naszej Parafii... to proste!

Dlaczego ofiarujemy Mszę świętą?

Eucharystia to ofiara samego Jezusa Chrystusa, który za nas umiera, spłacając dług naszych grzechów i przywraca nam łączność z Ojcem. Jest to niewyczerpane źródło wszelkich łask.

Ofiara Mszy świętej w czyjejś intencji to największy dar duchowy, jakim możemy się wzajemnie obdarzyć.

 

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.

Polecamy także naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli w pełnej radości oglądać Boga w Jego wiecznej chwale.

Naszą intencją możemy otoczyć Kościół, nowe powołania, naszą Ojczyznę; możemy prosić o pokój; każdego i wszystko, gdzie dostrzegamy potrzebę łaski od Boga.

 

Ile „kosztuje” Msza św.?

Zwykle przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, np. kapłana odprawiającego zamawianą Mszę, zgromadzenia, do którego należy, przygotowujących się do takiej posługi etc.

Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość to decyzja woli i hojności zamawiającego intencję.

 

Jednak pamiętajmy:

Nie ma takiego daru, którym bylibyśmy w stanie wynagrodzić Panu Bogu

za Jego dobroć i Miłosierdzie.

 

Oto prosta droga do rezerwacji:

  1. przejdź do kalendarza intencji

  2. wybierz wybrany przez siebie dzień i godzinę Mszy św. w Belfaście lub Ballymenie

  3. wpisz swoją intencję

  4. podaj adres email ewentualnie numer telefonu

  5. zarezerwuj

  6. poczekaj na akceptację twojej rezerwacji

  7. złóż ofiarę osobiście lub przelewem na nasze konto

Do dzieła!
bottom of page