top of page
Dzieci korzystające z cyfrowego tabletu

Quizy dla dzieci

Drogie Dzieci,
przeczytajcie uważnie Ewangelię z danej niedzieli. Zapytajcie rodziców o słowa czy zwroty, których nie znacie, a może nawet nie rozumiecie. Poproście o ich objaśnienie. Niektórych słówek rzadko używamy i być może ich nawet nie znacie.
Pytajcie waszych Rodziców, to kopalnia wiedzy i zupełnie "pod ręką".
Czytanie Ewangelii może na początku wydawać się dużą trudnością,
jednak z czasem i ta przeszkoda będzie przez was do pokonania.

Do dzieła więc i pamiętajcie: nie zniechęcajcie się!

Niedziele okresu Wielkiego Postu: 18 lutego - 17 marca 2024

I Niedziela Wielkiego Postu

18 lutego 2024

Ewangelia: Mk 1, 12-15

II Niedziela Wielkiego Postu

25 lutego 2024

Ewangelia: Mk 9, 2-10

III Niedziela Wielkiego Postu

3 marca 2024

Ewangelia: J 2, 13-25

IV Niedziela Wielkiego Postu

10 marca 2024

Ewangelia: J 3, 14-21

V Niedziela Wielkiego Postu

17 marca 2024

Ewangelia: J 12, 20-33

Niedziele okresu zwykłego: 14 stycznia - 11 lutego 2024

II Niedziela Zwykła "B"

14 stycznia 2024

Ewangelia:  J 1, 35-42

III Niedziela Zwykła "B"

21 stycznia 2024

Ewangelia: Mk 1, 14-20

IV Niedziela Zwykła "B"

28 stycznia 2024

Ewangelia: Mk 1, 21-28

V Niedziela Zwykła "B"

4 lutego 2024

Ewangelia: Mk 1,29-39

VI Niedziela Zwykła "B"

11 lutego 2024

Ewangelia:  Mk 1,40-45

Okres Bożego Narodzenia: 24 grudnia 2023 - 7 stycznia 2024

Narodzenie Pana Jezusa

25 grudnia 2023

Ewangelia: J 1, 1-18 (w dzień)

Niedziela Świętej Rodziny

31 grudnia 2023

Ewangelia: Łk 2, 22-40

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2024

Ewangelia: Łk 2, 16-21

Niedziela Chrztu Pańskiego

7 stycznia 2024

Ewangelia: Mk 1,6b-11

Niedziele okresu Adwentu: 3 - 24 grudnia 2023

I Niedziela Adwentu "B"

3 grudnia 2023

Ewangelia: Mk 13, 33-37

II Niedziela Adwentu "B"

10 grudnia 2023

Ewangelia: Mk 1, 1-8

III Niedziela Adwentu "B"

17 grudnia 2023

Ewangelia: J 1, 6-8.19-28

IV Niedziela Adwentu "B"

24 grudnia 2023

Ewangelia: Łk 1, 26-38

bottom of page