top of page

Liturgia

„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie
Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała
przez wszystkie wieki wieków”

"Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła,

i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc"

(Sacrosanctum Concilium, 10)

Czyńmy wszystko na Jego chwałę

"Dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga, które zapowiadały wielkie sprawy Boże spełnione wśród ludu Starego Testamentu, dokonał Chrystus Pan głównie przez paschalne misterium swojej błogosławionej Męki, Zmartwychwstania i chwalebnego Wniebowstąpienia. Przez to misterium <<umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając, przywrócił nam życie>>.

Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła".

Dlatego więc w liturgii Kościół celebruje przede wszystkim Misterium Paschalne,

przez które Chrystus wypełnił dzieło naszego zbawienia.

(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1067)

Informacje w tym dziele

bottom of page