top of page

Przy stole Słowa Bożego

Pismo Święte to niełatwa lektura. Wymaga czasu, cierpliwości, skupienia, a przede wszystkim obecności Ducha Świętego. On doprowadza do spotkania z Panem.

"Oczyść, Panie moje serce i wargi, abym godnie słuchał Twego Słowa."


Pismo Święte to niełatwa lektura. Wymaga czasu, cierpliwości, skupienia, a przede wszystkim obecności Tego, Kto prowadzi do spotkania z Panem – samego Ducha Świętego. On sam najlepiej tłumaczy Pisma. Tego doświadczyli uczniowie w drodze do Emaus. Jak sami wyznali: "serce im pałało, gdy słuchali Pana".


Spotkanie ze Słowem Bożym to najlepszy sposób na rozpoznanie Pana przy "Łamaniu Chleba".


We wtorki po Mszy Świętej zapraszamy na spotkania ze Słowem Bożym. Św. Łukasz Ewangelista zostawił napisaną przez siebie ikonę Pana Jezusa. Kryje ona w sobie ogrom "duchowych zakamarków" i ciągle na nowo odkrywanych tajemnic z życia Pana i Jego uczniów.

Spotkania z Ewangelią to nie tytlko zgłębianie jej treści, ale to przede wszystkim wchodzenie w coraz to większą zażyłość ze Słowem Bożym i to droga do osobistej kontemplacji osoby Pana Jezusa.


Niech Boże Słowo oświeca nasze drogi i będzie pokarmem w naszej codzienności.

bottom of page