top of page

Przy stole Słowa Bożego

"Oczyść, Panie moje serce i wargi, abym godnie słuchał Twego Słowa."


"Ta Księga zawiera wszystko, co mówią Pisma i wszystko, cokolwiek ludzki język zdoła wypowiedzieć, i ludzki umysł pojąć." (św. Hieronim ze Strydonu)


Papież Benedykt XVI mówił o św. Hieronimie:

"Współczesny wyznawca Chrystusa powinien przede wszystkim nauczyć się od świętego Hieronima miłości do Słowa Bożego w Piśmie Świętym!"


Pismo Święte to niełatwa lektura. Wymaga czasu, cierpliwości, skupienia, a przede wszystkim obecności Tego, Kto prowadzi do spotkania z Panem – samego Ducha Świętego. On sam najlepiej tłumaczy Pisma. Tego doświadczyli uczniowie w drodze do Emaus. "Mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?". (Łk 24.32)


Spotkanie ze Słowem Bożym to najlepszy sposób na rozpoznanie Pana przy "Łamaniu Chleba".


We wtorki po Mszy Świętej zapraszamy na spotkania ze Słowem Bożym. Św. Łukasz Ewangelista zostawił napisaną przez siebie ikonę Pana Jezusa. Kryje ona w sobie ogrom "duchowych zakamarków" i ciągle na nowo odkrywanych tajemnic z życia Pana i Jego uczniów.

Spotkania z Ewangelią to nie tylko zgłębianie jej treści, ale to przede wszystkim wchodzenie w coraz to większą zażyłość ze Słowem Bożym i to droga do osobistej kontemplacji osoby Pana Jezusa.


Niech Boże Słowo oświeca nasze drogi i będzie pokarmem w naszej codzienności.

bottom of page