top of page

Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba liturgiczną przy ołtarzu Pana Jezusa to święta, uprzywilejowana i posługa


Drodzy Ministranci!


"Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny, kiedy wspólnota się gromadzi, aby modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który "in persona Christi" sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi "pomocnikami proboszcza". Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa.

Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie." (Jan Paweł II, 1 sierpnia 2001)


Ministrant (od ministrare łac. - usługiwać, podawać) to przedewszystkim sługa samego Jezusa Chrystusa. On sam będąc Bogiem stał się sługą Swego Ojca i naszym, czego najlepszy dowód dał podczas Ostatniej Wieczerzy, umywając uczniom nogi i wydając siebie na krzyżu dla naszego zbawienia. Spośród wszystkich zebranych na Mszy św., tylko ministrantowi jest dane stać tak blisko uobecniającej się na ołtarzu eucharystycznej tajemnicy. W wierze może przeżywać i niemal doświadczać, jak chleb i wino stają się Ciałem i Krwią naszego Pana.


Opiekun grupy w Belfaście: Krzysztof Baliński

cell.: ‭+44 7455 944495‬

email: kbalinski1974@gmail.com

bottom of page