top of page

Kurs przedmałżeński

„Czy chcesz dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?”


„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”


Przygotowanie do małżeństwa rozpoczyna się w domu rodzinnym. Przykład wierzących rodziców, katecheza sakramentalna na różnych etapach życia i w końcu poprzedzający zawarcie małżeństwa kurs przedmałżeński to rózne etapy na tej samej drodze do wypowiedzenia już na całe życie sakramentalnego "TAK" przyszłemu małżonkowi.

Kurs przedmałżeński w naszej Wspólnocie odbywa się zgodnie z programem opracowanym i realizowanym w Archidiecezji Katowickiej: "PRZED NAMI MAŁŻEŃSTWO", w ramach duszpasterstwa rodzin. Obejmuje on cykl katechez, których celem jest bezpośrednie wprowadzenie kandydatów do małżeństwa do przyjęcia Sakramentu.

Ma on charakter weekendowych spotkań i trwa 2 dni (po ok. 7 godzin). Narzeczeni słuchają konferencji oraz pracują ze sobą warsztatowo.  W ramach kursu przeżywamy wspólną modlitwę oraz Eucharystię (na zakończenie).

Narzeczeni otrzymują odpowiednie zaświadczenia z ukończenia nauk przedmałżeńskich. Warunkiem przyjęcia na kurs jest potwierdzenie udziału na wszystkich zajęciach.

Po kursie, narzeczeni są zobowiązani do 3 wizyt w poradni życia rodzinnego. Ponieważ w czasie weekendu jest okazja do spowiedzi, Eucharystia oraz modlitwa narzeczonych nauki zawierają w sobie dzień skupienia.


Terminy najbliższych kursów ramach naszej Wspólnoty będą aktualizowane.


Więcej informacji na temat kursu "Przed nami małżeństwo"

https://przednamimalzenstwo.pl/przed-nami-malzenstwo/home/


Opcjonalną formą kursu jest uczestnictwo katechezach prowadzonych w naszej diecezji: "Accord Marriage Preparation Courses" https://www.accordni.com/preparing-for-marriage

bottom of page