top of page

Pierwsza Komunia Święta

Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje.
Bierzcie i pijcie, to jest Krew Moja.

"Wśród wielu pojęć biblijnych są takie, które nie mają dokładnego odpowiednika w języku polskim. Jednym z nich jest słowo kairos, które możemy tłumaczyć jako czas odpowiedni. Swój właściwy czas ma również przekazywanie dziecku wiary. Zaczyna się od przyjęcia sakramentu chrztu świętego, ale okres przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej jest szczególnym okresem w życiu dziecka i rodziców, by zawiązać wspólnotę wiary. Dziecko jest wtedy bardzo zainteresowane i otwarte na wszystko, co jest związane z wiarą, lubi o tym rozmawiać, dzielić tym, co przeżyło na katechezie, pyta o szczegóły związane z Ewangelią, przypomina często rodzicom o niedzielnej Mszy Świętej i by pójść razem do kościoła. Ten czas jest dla wszystkich wyzwaniem i zadaniem. (...)


Dzień Pierwszej Komunii Świętej nie jest końcem drogi wiary. Potrzebujemy ciągłej zażyłości z Panem Jezusem świadomi Jego słów: "Beze Mnie nic nie możecie uczynić". W naszym emigracyjnym życiu włączenie się w życie wspólnoty parafialnej jest szansą i koniecznościa trwania w wierze. Kapłani i katecheci nie mogą zastąpić rodziców, ale i wszystkiego nie mogą przerzucić na ich barki. To jest nasza wspólna odpowiedzialność i wspólnie przyżywana radość wiary. Świadomi jesteśmy, że w tym przygotowaniu powinniśmy dzielić się z dziećmi tymi samymi wartościami, którymi karmi nas Bóg. Dajemy wtedy dzieciom świadectwo o miłości Boga do człowieka, który nie tylko do dziecka, ale i do nas samych odnosi się z miłością i szacunkiem." (ks. Stefan Wylężek, Czekam na Pana Jezusa, s. 2-3)


Przygotowanie do I Komunii Świętej

  1. Zapisy na katechezę odbywają się we wrześniu.

  2. Przygotowanie do I Komunii trwa do maja.

  3. W ramach katechezy dzieci są przygotowywane także do sakramentu pokuty (spowiedź)

  4. Po ukończeniu przygotowania, dzieci, które zamierzają przystąpić do I Komunii w Polsce, otrzymują odpowiednie zaświadczenie.

  5. Katecheza do I Komunii ma miejsce w kościele św. Antoniego (Belfast)

  6. W katechezach dzieci uczestniczą OBOWIĄZKOWO w obecności rodziców lub wyznaczonych przez nich opiekunów

  7. Wymagane dokumenty: formularz zapisu na katechezę i akt chrztu dziecka, jeśli dziecko było ochrzczone poza parafią św. Antoniego w Belfaście.


Tu możesz pobrać i wydrukować "FORMULARZ ZAPISU NA KATECHEZĘ"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - I Komunia św.
.pdf
Download PDF • 99KB

bottom of page