top of page

Przed Bierzmowaniem

"Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa" (Gal 3, 27)

"Sakrament Bierzmowania jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem, a czas przygotowania do jego przyjęcia pozwala na odkrywanie Osoby i i darów Ducha Świętego, na zrozumienie skutków bierzmowania i sposobów ich zastosowania w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej. To dzięki pieczęci Ducha Świętego otrzymanej w tym Sakramencie, chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościel i świecie. Duch Święty odnawia swą mocą cały Kośció i buduje go na fundamencie Chrystusowej Ewangelii." (ks. Stefan Wylężek, Skarb wiary, s. 1)


Katacheza przygotowująca do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się zwykle po wakacjach i trwa do końca maja następnego roku. Sam sakrament jest przyjmowany i zapis do ksiąg parafialnych w Parafii Św. Antoniego w Belfaście. Niezależnie od tego informacja o przyjętym Bierzmowaniu trafia do parafii chrztu kandydata.


Spotkania odbywają się co tydzień i trwają około godziny. Ich treścią jest powrót do fundamentów naszej wiary i podstawowych prawd przez nas wyznawanych. W tym okresie czytana i rozważana jest także Ewangelia według św. Łukasza. Zapoznanie się z ewangelią jest podstawą do świadomego przyjęcia Pana Jezusa do swego życia i mężnego Jego wyznawania.


Uczestniczący w katechezach są także zobowiązani do regularnego uczestnictwa w liturgii Mszy św. i Spowiedzi św.


Przygotowanie do sakramentu:

  1. Zapisy na katechezę odbywają się we wrześniu.

  2. Katecheza obecnie odbywa się w soboty w kościele św. Antoniego po porannej liturgii.

  3. Wymagane dokumenty: akt chrztu kandydata do bierzmowania.

  4. Minimalny wymagany wiek kandydata to ukończonych 14 lat.

  5. Zwykle Sakrament bierzmowania udzielany jest na Mszy św. odprawianej w naszej Wspólnocie.

Po przyjęciu sakramentu bierzmowania do parafii chrztu kandydata wysyłane jest odpowiednie zaświadczenie.

Szczegółowe informacje na temat świadka bierzmowania, wyboru patrona, itp. omawiane są na katechezie.


Tu możesz zobaczyć i pobrać FORMULARZ ZAPISU NA KATECHEZĘ


BIERZMOWANIE - ZGŁOSZENIE
.pdf
Download PDF • 157KB

bottom of page