top of page

Msza Święta za zmarłych

Msza święta w intencji zmarłego jest wyjątkowym darem, którym możemy wypraszać dla niego wieczny odpoczynek i darowanie kar czyśćcowych.

Msza święta w intencji zmarłego

jest wyjątkowym darem, którym możemy wypraszać dla niego wieczny odpoczynek i darowanie kar czyśćcowych.

Zgodnie z naszą wiarą i nauczaniem Kościoła Katolickiego nie ma nic cenniejszego jak sama Ofiara Ciała i Krwi Pana Jezusa złożona podczas Mszy świętej w jego intencji. Stąd też Tradycja zamawiania Mszy za zmarłych. 


Jeśli pragniesz zamówić Mszę św. w intencji twoich zmarłych, skontaktuj się z duszpasterzem osobiście lub zamów ją online z pomocą zakładki na tej stronie, gdzie ustalisz za kogo ma być ona sprawowana, wybierzesz dogodny dla siebie dzień, godzinę i miejsce sprawowania Eucharystii.


Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. To z niej płyną niezliczone łaski (...) Zgodnie ze starą tradycją Kościoła, owoce Mszy Świętej możemy aplikować w jakiejkolwiek godziwej intencji. Można je więc ofiarowywać w intencjach żywych i zmarłych; w potrzebach własnych, Kościoła czy świata itp. Jedyny warunek jest ten, aby intencja była godziwa. Nie można bowiem ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.W praktyce duszpasterskiej naszych parafii najczęstszym zwyczajem jest aplikowanie Mszy Świętych za zmarłych. (...) Z punktu widzenia historycznego, wydaje się, że ofiary mszalne mają swoje źródło w składaniu ofiar przez wiernych w czasie Mszy Świętej. W pierwotnym Kościele, wierni przynosili i składali na ołtarzu chleb i wino dla sprawowania Najświętszej Ofiary. Przynosili również inne dary w celu utrzymania duchownych jak i wspierania biednych. Z tych ofiar organizowano agapy, wspierano ubogie wdowy, sieroty i biednych. Z tych ofiar z czasem zaczęli się również utrzymywać duchowni.Od około VIII wieku w Anglii, Galii i Germanii oprócz dotychczasowych ofiar wierni zaczęli składać dodatkowe dary celebrującemu kapłanowi, aby ten w sposób specjalny modlił się w ich intencji w czasie Mszy Świętej. W XII wieku staje się to już powszechne. Wówczas też niekiedy są składane ofiary pieniężne.Kościół akceptował tę praktykę, lecz walczył z wszelkimi nadużyciami. Walcząc z nadużyciami, przeciwstawiał się również wszelkim naciskom „purytanów”, którzy z kolei twierdzili, że nie godzi się przyjmować jakichkolwiek ofiar w związku z Mszą Świętą.Kościół przypominał, że ofiara mszalna jest składana przy okazji sprawowania Eucharystii, a nie jako zapłata za Mszę św. Nie ma tu więc mowy o jakiejkolwiek symonii.​

ks. Aleksander Sobczak(tekst pochodzi z Mateusz.pl czytaj całość)Fragmenty Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła na temat aplikowania Mszy św. w intencji zmarłych:

Kan. 945 - § 1. Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła, każdy kapłan celebrujący lub koncelebrujący Mszę św. może przyjąć ofiarę złożoną, aby odprawił Mszę św. w określonej intencji.


Kan. 946 - Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł.


Kan. 950 - Jeśli ktoś składa pewną sumę pieniędzy na odprawienie Mszy św., nie określając ich liczby, należy ją ustalić biorąc pod uwagę wielkość ofiary, ustaloną w miejscu zamieszkania ofiarodawcy, chyba że zgodnie z prawem należy domniemywać, iż inna była jego intencja.

bottom of page