top of page

Apostolat "Margaretka"

"Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powołania kapłańskie!" św. Jan Paweł II

Apostolat Modlitwy za kapłanów "Margaretka" jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi, a szczególnie jego kapłanom. 


Ruch Margaretek powstał w Kanadzie w 1981 roku. Jego założycielką jest osoba świecka – pani Louise Ward.

Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów i ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych.


"Margaretkę" ofiarowaną konkretnemu kapłanowi tworzy grupa siedmiu osób, które przyjmują na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.


W naszej wspólnocie inicjatorką powołania Apostolatu "Margaretka" jest pani Grażyna.


Opiekunka grupy: Grażyna Bober

Kontakt

cell.: ‭+44 7856 087334‬

email: gra555@poczta.fm


Więcej o Apostolacie:

film: "MARGARETKI: MAŁE ŹRÓDŁO, WIELKIE DZIEŁO"

oficjalna strona ruchu: www.apostolat.com.pl

bottom of page